Korter í kosningar

429

Í umdeildri samþykkt á síðasta fundi bæjarstjórnar Kópavogs var tekið fram að kaupa ætti nú þegar 30 til 40 íbúðir í bænum til að mæta vanda þeirra sem þurfa á félagslegum úrræðum að halda. í sömu samþykkt var tekið fram að hefja ætti nú þegar undirbúning að byggingu tveggja fjölbýlishúsa með leiguíbúðum. Engin greinargerð fylgdi samþykktinni með til dæmis ítarlegri kostnaðargreiningu, tekjuleiðum, áætlunum eða mati á áhrifum alls þessa á bæjarsjóð. Ljóst er þó að samþykktin felur í sér útgjöld upp á að minnsta kosti þrjá milljarða þótt tillöguflytjendur séu í þessum töluðum orðum að reyna að skrúfa þá tölu niður á harðahlaupum sínum undan sinni eigin samþykkt.

Ég hef í störfum mínum sem bæjarstjóri Kópavogs lagt ríka áherslu á vel sé vandað til verka enda kennir sagan okkur (og þarf þá ekki að leita langt aftur í tímann) að óvandaðar, ófaglegar og fljótfærnislegar ákvarðanir um stórauknar skuldsetningar, útgjöld og ég tala nú ekki um innistæðulaus loforð korteri fyrir kosningar, geta komið okkur á kaldan klaka. Einmitt af þessum sömu ástæðum hefur löggjafinn takmarkað svigrúm sveitarstjórna til að víkja frá þegar samþykktum fjárhagsáætlunum nema fyrir liggi viðauki þar sem m.a. sé gerð grein fyrir því hvernig mæta eigi fyrirséðum útgjöldum. Enginn slíkur viðauki fylgdi umræddri samþykkt og þess vegna hefur lögmaður Sambands íslenskra sveitarfélaga staðfest að hún er ólögleg. Það er í samræmi við það sem ég hef sagt frá upphafi þótt Guðríður Arnardóttir, bæjarfulltrúi og varaformaður Sambands íslenskra sveitarfélaga, kunni að skella skollaeyrum við því og telji þar með fráleitt að sveitarfélög fylgi vönduðum stjórnsýsluháttum. Þar fyrir utan er fylgst grannt með fjármálum Kópavogsbæjar af nefnd um eftirlit með fjármálum sveitarfélaganna og hefur bærinn lagt fram áætlanir langt fram í tímann sem sýna hvernig hann hyggst koma skuldahlutfallinu niður fyrir lögleg og viðunandi mörk. Samþykktin setur allar þær áætlanir í uppnám. Að framansögðu ætti því ekki að koma neinum á óvart að lánshæfismatsfyrirtækið Reitun hafi fært horfur á lánshæfismati bæjarins úr stöðugum í neikvæðar nema kannski Guðríði Arnardóttur.

Ármann Kr. Ólafsson bæjarstjóri Kópavogs
Grein birtist í Fréttablaðinu, bls. 12 þann 20. janúar 2014